Select Page

Hämeen Sanomat ovat julkaisseet kaksi mielipidekirjoitustani loka-joulukuussa 2021. Jutut ovat luettavissa vapaasti Hämeen Sanomien verkkosivuilla.

2.10. Muistipotilaiden hoitoon ei haluta panostaa Hämeenlinnassa

Väestö ikääntyy, joten muistisairaudet yleistyvät. Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että vuosien 2015–2050 aikana muistipotilaiden määrä tulee jopa kolminkertaistumaan. Alzheimerin tauti on yleisin ikääntyvien ihmisten muistisairaus. Sairaus on luonteeltaan etenevä eli muisti ja toimintakyky asteittain heikentyvät.

Nykyiset lääkehoidot tai kuntoutus eivät etenemistä pysäytä, mutta varhain aloitettu hoito hidastaa sairauden etenemistä. Kun toimintakyky heikentyy hitaammin, niin kotona pärjätään paremmin ja pidempään.

Pääset lukemaan jutun tästä.

Tämän kirjoituksen kirjoitin jo ennen aluevaaliehdokkaaksi lähtemistä ja käsittelee enemmän muistipotilaiden hoidon nykytilannetta, mikä ei ole hyvä. Tämä on yksi tärkeä teema, johon haluan olla vaikuttamassa jatkossa. Tilanne kuvaa myös hyvin sitä, kuinka heikkoa yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä paikoittain vielä on. Työnjaosta ei todellisuudessa päätetä yhdessä, vaan asiat on ollut tapana sanella erikoissairaanhoidon puolelta. Osa-optimointi ei edistä palveluiden saatavuutta eikä hoidon jatkuvuutta.

 

7.12. Hyvinvointi- vai pahoinvointialue? – Perustason palveluita on arvostettava nykyistä enemmän

Perusterveydenhuollon hoitotakuu on erinomainen tavoite. Toimivat ja saavutettavat peruspalvelut vähentävät kalliin erityistason hoidon tarvetta ja kustannuksia. Erikoissairaanhoidon kulut ovatkin kasvaneet viime vuosina jyrkästi.

Perusterveydenhuollon resursseja ei ole käytännössä lisätty viimeisten 10–20 vuoden aikana Suomessa, vaikka väestö ikääntyy kiihtyvää vauhtia. Kuntien budjeteissa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon menot ovat samalla viivalla.

Palveluiden tulee olla saavutettavia kaiken ikäisille ja unohtamatta heikoimmissa asemissa olevia. Varhaisella puuttumisella ja hoidolla ehkäisemme ongelmien pitkittymisen ja mahdollistamme lisäpanostuksen monimuotoisempiin kevyempiin palveluihin, kuitenkaan unohtamatta suuressa hoidon ja hoivan tarpeessa olevia.

Pääset lukemaan jutun tästä.

Tärkein vaaliteemani on tavoitteeni on perustason SOTE-palveluiden kehittäminen ja resurssien lisääminen. Kun ongelmiin on tarjolla apua riittävän ajoissa, niin usein riittää kevyemmät keinot. Ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksin palveluihin panostaminen säästää kustannuksia ja resursseja raskaista hoitomuodoista, oli kysymys sitten erikoissairaanhoidosta tai lastensuojelun ja ikäihmisten laitoshoidosta.