Select Page

Kirjoitus on julkaistu Kaupunkiuutisissa 29.12.2021.

Olen ammatiltani geriatrian erikoislääkäri eli hoidan pääasiassa ikäihmisiä kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon niin sairaudet, lääkehoidot kuin sosiaalisen tukiverkoston. Toivoisin, että myös sote-uudistuksen myötä sote-palveluita tarkasteltaisiin laaja-alaisemmin.

Jos säästöjä tai muita päätöksiä tehdään liian kapea-alaisesti, niin jää arvioimatta toimenpiteen todelliset vaikutukset ja kustannukset. Valitettavasti ne voivat usein olla kuviteltuja säästöjä paljon suurempia. Seuraavaksi pari kuvitteellista esimerkkiä.

Säästetään henkilöstökuluja ja vähennetään sihteereitä ja laitosapulaisia terveyskeskuksesta ja vanhainkodista. Seurauksena lääkärit ja hoitajat tilastoivat, arkistoivat ja postittelevat asiakastietoja ja siivoavat työhuoneitaan ja asiakastiloja. Seuravaksi ihmetellään, miksi potilaskontakteja on vähemmän tai hoitajat eivät ehdi hoitaa asukkaita. Lopulta tarvitaan lisää lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa.

Sosiaalipuolella päätetään lakkauttaa palvelutalopaikkoja. Terveyskeskussairaalassa palvelutalopaikkaa odottavien potilaiden määrä kasvaa, koska paikkoja on huonommin saatavilla. Seurauksena terveyskeskussairaalan osastolla on vähemmän käytössä vuodepaikkoja keskussairaalasta ja päivystyksestä jatkohoitoon tuleville potilaille. Potilaat pääsevät hitaammin jatkohoitoon keskussairaalasta, jolloin hoitokustannukset erikoissairaanhoidossa kasvavat.

Osaoptimointi on vaarallista ja lyhytnäköistä. Näennäisesti säästetty kustannus voi moninkertaistua toisaalla. Laajalla yhteistyöllä ja kokonaisten palvelupolkujen tarkastelulla voidaan välttää tällaiset ongelmat. Samalla luodaan asiakkaiden ja henkilöstön kannalta toimivia palveluita ja ratkaisuja. Tämä vaatii kuitenkin yhteistyön kehittämistä niin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuin sosiaali- ja terveyshuollon välillä, pelastuspalveluita unohtamatta.

Karri Vanttaja

geriatrian erikoislääkäri
Aluevaaliehdokas, Vihr.
Hämeenlinna