Select Page

Aluevaalit 2022

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022

Aluevaltuustoon tarvitaan perusterveydenhuollon näkemystä ja osaamista

Olen työskennellyt Hämeenlinnan terveyskeskuksessa vuodesta 2015. Minulla on laajaa kokemusta perusterveydenhuollon palveluista Hämeenlinnassa. Geriatrian erikoislääkärinä työkseni hahmotan suuria kokonaisuuksia ja hoidan potilaitani kokonaisvaltaisesti. Valitettavan usein olen huomannut, kuinka palvelujärjestelmämme toimii tässä usein huonosti. Olen myös seurannut sote-uudistuksen vaiheita viime vuosina ja sote-politiikkaa paikallisesti sekä myös valtakunnallisella tasolla toimiessani Suomen Geriatrit ryn hallituksessa.

Viimeisten vuosikymmenien aikana erikoissairaanhoito on kasvanut huomattavasti, mutta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden resursseja ei ole lisätty juurikaan.  Lisäksi yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä toimii huonosti ja asioita lähinnä sanellaan erikoissairaanhoidon suunnalta. Paljon sellaisia asioita, joita ennen tehtiin vain sairaalassa, tehdään nykyään vain terveyskeskuksissa. Perusterveydenhuollolla myöskään ei ole tällä hetkellä ole riittäviä resursseja ennaltaehkäisevään työhön.

Myöskään virkamiehet tai poliittiset päättäjät eivät Kanta-Hämeessä erityisesti ole arvostaneet perusterveydenhuoltoa viime vuosina.

Toimivat ja helposti saavutettavat perustason lähipalvelut säästäisivät kustannuksia kalliista erikoissairaanhoidosta ja kevyemmät apu- ja hoitokeinot olisivat riittäviä, jos apua olisi tarjolla riittävän ajoissa.

Omat vaaliteemani

Tässä tiivistetysti tärkeimpiä vaaliteemojani. Ajatuksiani voi lukea myös blogin puolelta ja some-linkeistä löytyvistä mielipidekirjoituksista. Olen myös vastannut kaikkiin yleisimpiin vaalikoneisiin.

Perusterveydenhuoltoon tulee jatkossa panostaa enemmän

Perustason terveys- ja sosiaalipalveluihin tarvitaan lisää resursseja ja kehittämistyötä. Nämä palvelut ovat jo kriisissä ja terveysasemat, kotihoito, neuvolat tai kouluterveydenhuolto eivät selviä lakisääteisistä vaatimuksistaan. Henkilökunnan työhyvinvointiin ja oman työn hallintaan tulee panostaa.

Peruspalvelut tulee tuottaa lähipalveluina, eikä esim. terveyskeskuslääkäreiden vastaanottoja voida keskittää vain muutamiin isoihin SOTE-keskuksiin. Toisaalta erityistason palveluita voi olla järkevää keskittää, jolloin moniammatillinen yhteystyö on helpompaa. Yhteys sote-palveluihin pitää saada yhdestä paikkaa ja asiakas tulee ohjata oikean palvelun pariin, ei käskeä soittamaan uudelleen.

Tarvitaan lisää mielenterveyspalveluita

Mielenterveyspalveluiden tilanne on huolestuttava valtakunnallisestikin. Tarvitaan lisää erityisesti lasten ja nuorten palveluita. Vanhuspsykiatrian palveluita ei käytännössä Kanta-Hämeessä edes ole. Työikäisten hoitoon pääsyä pitää huomattavasti nopeuttaa ja tarjota enemmän terapiamuotoisia hoitovaihtoehtoja. Osaavan työvoiman rekrytoiminen tulee olemaan haastavaa, joten toimintamallien kehittäminen ja työolosuhteiden optimoimisella voidaan houkutella osaavaa työvoimaa.

Ikäihmisten ja muiden erityisryhmien palvelut on turvattava

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee olla helposti saavutettavissa kaikille ja kaikenlaisiin ongelmiin. Digi- ja etäpalvelut ovat hyvä täydennys palveluihin, mutta tulee muistaa, että kaikkea ei voi hoitaa etänä. Kaikki eivät myöskään voi tai osaa käyttää etäpalveluita – tai pysty niihin tunnistautumaan. Tarvitaan myös inhimillistä kohtaamista kasvokkain.

Tarvitaan enemmän moniammatillista yhteistyötä ja räätälöitäviä palveluita ihmisten avuksi. Tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä sekä koko perheen kohtaamista, oli kyse lapsen, vanhemman tai isovanhemman ongelmasta tai sairaudesta.

Ikäihmisille tarvitaan enemmän heille kohdistettuja terveyspalveluita, ei vain sosiaalipalveluita. Kun heikentyvään toimintakykyyn reagoidaan ajoissa, niin voidaan terveydentilaa mahdollisesti kohentaa tai vaiva hoitaa. Tarvitaan enemmän kuntoutusmahdollisuuksia. Muistisairauksien varhaista tunnistamista täytyy kehittää, koska yleisimpään muistisairauteen Alzheimerin tautiin on hidastavaa lääkehoitoa. Miten muuten resurssit riittävät, kun suuret ikäluokat lähivuosikymmeninä ikääntyvät?

Vihreät aluevaaleissa

Vihreiden valtakunnallista aluevaaliohjelmaa ja ehdokkaita pääset tarkastelemaan: www.vihreat.fi/aluevaalit-2022.

Kanta-Hämeen Vihreiden aluevaaliohjelma 2022.

Katso aluevaaliohjelma tästä (pdf).

Ai mitkä aluevaalit?

Sote-uudistuksen myötä järjestämisvastuu kaikista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka edustajat nyt aluevaaleissa ensimmäisen kerran valitaan. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa 1.3.2022.

Sote-menot kattavat yli puolet kuntien aiemmista budjeteista, joten muutos on suuri. Ensimmäinen aluevaltuusto myös käytännössä päättää minkälaiseksi hyvinvointialueen uusi organisaatio ja hallinto muodostuvat. Äänestämällä voit vaikuttaa ketkä, ja minkälaisilla arvoilla, näitä päätöksiä tekevät.

Lue lisää:
Hyvinvointialueet ja sote-uudistus
https://soteuudistus.fi/
https://omahame.fi/
Aluevaalit
https://vaalit.fi/aluevaalit
https://omahame.fi/aluevaalit-2022/

Muistathan äänestää!

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.